Toto sú naše príbehy

Členovia našej celoeurópskej komunity spoločne.eu sa zúčastňujú podujatí a aktivít, a tiež ich aj aktívne organizujú. V niektorých prípadoch tieto aktivity mohli ovplyvniť aj budúcnosť Európy, v iných prípadoch členovia komunity získali nové zručnosti. Skúsenosti, ktoré získali, mali vplyv nielen na ich okolie, ale aj na nich samých. Spoznajte ich príbehy.

V popredí

Natasciin záväzok šíriť informácie o európskych inštitúciách a ich práci

Členkou siete spoločne.eu som od momentu, keď som sa aktívne zapojila do kampane #tentorazidemvolit. 

Prečítajte si celý príbeh About Natasciin záväzok šíriť informácie o európskych inštitúciách a ich práci

9 svedectiev z 13

Staňte sa európskym dobrovoľníkom a zapojte sa! Budúcnosť je vo vašich rukách!

Európa je mojím domovom. Európsky parlament sa stal mojím druhým domovom, odkedy som sa pred dvoma rokmi stala dobrovoľníčkou v kancelárii Európskeho parlamentu v Rumunsku. 

The next Europe

Volám sa Imre János. Narodil som sa v roku 2005 v maďarskom mestečku Jászberény, len rok po vstupe Maďarska do Európskej únie. S komunitou spoločne.eu som sa zoznámil ako ambasádor. Táto komunita je pre mňa príležitosť angažovať sa na medzinárodnej úrovni. Môžem v nej slobodne vyjadrovať svoje názory a moje myšlienky tu majú svoju váhu. Táto komunita skutočne koná a dosahuje výsledky.

Možnosť pripojiť sa k podobne zmýšľajúcim ľuďom

Sabīne, študentka politických vied. S komunitou spoločne.eu som sa stretla ešte skôr, ako vznikla, v čase, keď bola známa ako kampaň #tentorazidemvolit. Zapojila som sa do nej ako študentka strednej školy v Rige, ktorá je zapojená do programu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu.

Čím sme aktívnejší, tým lepšia európska budúcnosť nás čaká

Moje meno je Ruben, mám 26 rokov a po ukončení štúdia v odbore európskych štúdií som si uvedomil, že by som svoje vedomosti mohol ešte prehĺbiť. 

Chcel som sa dozvedieť viac o európskych inštitúciách a vedieť, čo sa navrhuje v EP

Dobrovoľníkom komunity spoločne.eu v Portugalsku som sa stal preto, lebo som sa chcel dozvedieť viac o európskych inštitúciách a byť informovaný o tom, čo sa deje v Európskom parlamente.

Napriek tomu, že som cudzinkou, cítim sa byť plne integrovaná ako súčasť komunity

Odkedy som dobrovoľníčkou komunity spoločne.eu, zúčastnila som sa na viacerých podujatiach, kde som sa mohla pokúsiť priblížiť európske témy mladým ľuďom.

Liam verí, že ako komunita môžeme dosiahnuť svoje ciele.

Európa pre mňa znamená, že spolu dokážeme dosiahnuť ciele, ktoré by pre nás ako jednotlivcov boli nedosiahnuteľnými.

Európa v školách vďaka Carole a jej priateľom z komunity spoločne.eu

Do projektu spoločne.eu som sa zapojila po úspešnej kampani tentorazidemvolit.eu.

Mladí ľudia by mali byť prizvaní k diskusiám

Ako mladá Európanka a pracovníčka s mládežou cítim zodpovednosť za budúcnosť Európy. Pevne verím, že ak sa posilní postavenie mladých ľudí tým, že si budú môcť utvárať postoje a nadobúdať znalosti a zručnosti, aby sa mohli zúčastňovať na rozhodovaní, prispeje to k udržateľnosti našich demokracií a k posilneniu spoločného pocitu identity.