Možnosť pripojiť sa k podobne zmýšľajúcim ľuďom

Sabīne, študentka politických vied. S komunitou spoločne.eu som sa stretla ešte skôr, ako vznikla, v čase, keď bola známa ako kampaň #tentorazidemvolit. Zapojila som sa do nej ako študentka strednej školy v Rige, ktorá je zapojená do programu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu.

Podľa mňa dala kampaň #tentorazidemvolit aktivistom v Lotyšsku a v iných krajinách Európy príležitosť zapojiť sa do procesu prípravy volieb do Európskeho parlamentu a vyjadriť svoje názory ako súčasť väčšieho celku. Krátko pred voľbami som sa zúčastnila na európskom seminári pre mládež v Bruseli o dezinformáciách a európskej volebnej kampani, na ktorom sme spolu s mladými ľuďmi z iných európskych krajín predstavili svoje myšlienky zástupcom Európskeho parlamentu. Zaznel aj nápad pokračovať v kampani #tentorazidemvolit v rámci celoeurópskej platformy aj po voľbách. Hlavným cieľom bolo spojiť ľudí s podobným spôsobom myslenia a zúčastniť sa na podujatiach aj v iných členských štátoch. Krátko nato som dostala e-mailovú pozvánku, aby som sa pridala k európskej komunite, a vďaka tomu som nadobudla okamžite pocit, že moje úsilie a úsilie ďalších mladých ľudí na seminári bolo uznané!

V minulosti by si možno niekto kládol otázku, kto takéto podujatia alebo semináre potrebuje, teraz však máme okamžitú a jasnú odpoveď – potrebuje ich komunita spoločne.eu. Za touto odpoveďou stoja ľudia, ktorí vedia túto potrebu obhájiť a zdôvodniť. Napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou som sa zúčastnila na rôznych podujatiach programu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu, a to osobne aj online, a môžem povedať, že tieto podujatia nielen vzdelávajú, ale aj motivujú. Podľa mňa je však najdôležitejšie, že platforma komunity a facebooková skupina ľudí, ktorí majú záujem o Európu, chcú sa zapojiť a ovplyvňovať ju, rastie.