Time to connect!

Čím sme aktívnejší, tým lepšia európska budúcnosť nás čaká

Moje meno je Ruben, mám 26 rokov a po ukončení štúdia v odbore európskych štúdií som si uvedomil, že by som svoje vedomosti mohol ešte prehĺbiť. 

Začal som hľadať informácie o Európskej únii, jej riadení, fungovaní, inštitúciách a po tom, čo som si pozrel podujatie EYE2021 online, som objavil platformy anglickú verziu platformy spoločne.eu - together.eu .

Po registrácii na platforme som zistil, že sa môžem zúčastniť nespočetných podujatí, či už osobne, alebo online. Zúčastnil som sa na niekoľkých webinároch a seminároch a bola to úžasná skúsenosť. Vymieňanie si nápadov a poznatkov v rôznych oblastiach je veľmi lákavé a do platformy môžeme dokonca prispievať vlastnými nápadmi.

Skutočne je možné rozvíjať a vymieňať si poznatky na diaľku!

Môžete sa zúčastniť na webinároch s portugalskými poslancami EP, ako aj poslancami iných národností, zistiť, kde sa v rámci EÚ konajú iné podujatia, alebo si môžete vybrať podujatia na základe tém, ktoré vás zaujímajú. Môžete si vybrať aj podujatia, ktoré sa nekonajú v angličtine, čo považujem za mimoriadne zaujímavé, pretože je to spôsob, ako obohatiť svoje jazykové znalosti.

Vo všeobecnosti považujem túto myšlienku za úžasne kreatívnu a inovatívnu, najmä v dnešnej zložitej dobe. Možnosť stať sa súčasťou platformy/komunity ako spoločne.eu je jednoducho fantastická, pretože vám poskytuje prístup k úplne novému druhu poznatkov, čo bolo doteraz oveľa ťažšie.

Mám tiež pocit, že komunita je veľmi prístupná, a preto som ju už odporučil viacerým ľuďom, pretože bez ohľadu na naše akademické vzdelanie nesmieme zabúdať na to, že sme všetci Európania.

Pripojil som sa k nej aj preto, že chcem byť aktívnym európskym občanom, pokiaľ ide o európske záležitosti, a pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí tým, že im vysvetlím, ako EÚ funguje. Myslím si, že čím budeme aktívnejší, tým lepšia bude naša budúcnosť v Európe.


Aby som to trochu zhrnul, mám pocit, že je to európska platforma pre Európanov.

Ruben, Portugal