Mladí ľudia by mali byť prizvaní k diskusiám

Ako mladá Európanka a pracovníčka s mládežou cítim zodpovednosť za budúcnosť Európy. Pevne verím, že ak sa posilní postavenie mladých ľudí tým, že si budú môcť utvárať postoje a nadobúdať znalosti a zručnosti, aby sa mohli zúčastňovať na rozhodovaní, prispeje to k udržateľnosti našich demokracií a k posilneniu spoločného pocitu identity. 

Preto som sa zapojila do iniciatívy spoločne.eu, aby som mohla podporovať aktívne občianstvo a byť súčasťou komunity založenej na spoločných hodnotách a spoločnom odhodlaní budovať európsky projekt. Som odhodlaná zmeniť veci, najmä posilnením úlohy mládeže, a snažím sa posilniť kanály slúžiace na komunikáciu medzi mladými ľuďmi a tými, ktorí prijímajú rozhodnutia. Často používame klišé, že mládež je budúcnosť, no nemali by sme zabúdať, že v súčasnosti im treba dať skutočnú šancu, aby boli ich hlasy vypočuté, a prizvať ich k diskusiám. Pevne verím, že Konferencia o budúcnosti Európy a Európsky rok mládeže budú krokom k tomu, aby mladí ľudia boli hnacou silou udržateľnejšej, spravodlivejšej a demokratickejšej EÚ.

Réka, Maďarsko