Staňte sa európskym dobrovoľníkom a zapojte sa! Budúcnosť je vo vašich rukách!

Európa je mojím domovom. Európsky parlament sa stal mojím druhým domovom, odkedy som sa pred dvoma rokmi stala dobrovoľníčkou v kancelárii Európskeho parlamentu v Rumunsku. 

Oana

V roku 2019 som sa v rámci príprav na voľby do Európskeho parlamentu rozhodla, že chcem pre Rumunsko, od Európy aj od seba viac! Napriek mnohým skúsenostiam z oblasti médií a kariére v televízii, ktorá sa začala v mojich piatich rokoch, si myslím, že najväčšou profesionálnou výzvou je, keď sa rozhodnete stať sa európskym dobrovoľníkom a prezentovať myšlienky týkajúce sa demokracie, slobody prejavu, cezhraničných záležitostí, zmeny klímy, rovnosti a inkluzívnosti, digitalizácie, migrácie a azylu, zdravia a pod. Všetky tieto otázky v súčasnosti rieši Európsky parlament a sú témou Konferencie o budúcnosti Európy. Počas stretnutí s predstaviteľmi Parlamentu, Robertou Metsolovou, Katarinou Barleyovou, Guyom Verhofstadtom, Manfredom Weberom a Ursulou von der Leyenovou, predsedníčkou Európskej komisie, som sa naučila, že súčasťou takýchto podujatí sa môžeme stať, ak vyjdeme zo svojej bubliny a zapojíme sa. Európske inštitúcie sú otvorené a aj politickí lídri sú transparentní a vítajú dialóg. Zapojte sa preto do diania v prospech EURÓPY! Budúcnosť je vo vašich rukách!