Natasciin záväzok šíriť informácie o európskych inštitúciách a ich práci

Členkou siete spoločne.eu som od momentu, keď som sa aktívne zapojila do kampane #tentorazidemvolit. 

Moja angažovanoť pre Európu vyplynula z potreby zvýšiť povedomie o existencii a fungovaní európskych inštitúcií a kancelárií Európskeho parlamentu v Taliansku. V posledných rokoch som sa zúčastnila na viacerých diskusných podujatiach a sama som takéto podujatia organizovala. Medzi moje najdôležitejšie skúsenosti patrí príležitosť diskutovať s europoslancami a vedúcimi kancelárií Parlamentu, ako aj príležitosť spoznať ďalších mladých Európanov, ktorí sú zanietení rovnako ako ja.