Napriek tomu, že som cudzinkou, cítim sa byť plne integrovaná ako súčasť komunity

Odkedy som dobrovoľníčkou komunity spoločne.eu, zúčastnila som sa na viacerých podujatiach, kde som sa mohla pokúsiť priblížiť európske témy mladým ľuďom.

Odkedy som dobrovoľníčkou komunity spoločne.eu, zúčastnila som sa na viacerých podujatiach, kde som sa mohla pokúsiť priblížiť európske témy mladým ľuďom. Mala som napríklad príležitosť zorganizovať seminár s komunitou spoločne.eu a európskou mládežníckou organizáciou One Hour for Europe (Hodina pre Európu), ktorej som členkou, a ktorá mi tiež umožňuje informovať mladých ľudí o cieľoch a záujmoch EÚ, možnostiach stáží v inštitúciách atď. 

Ako dobrovoľníčka komunity spoločne.eu som tiež mala možnosť nadviazať užší kontakt s úradníkmi Európskeho parlamentu, napríklad s Jaumem Duchom na stretnutí v kancelárii Európskeho parlamentu v Portugalsku s ďalšími mladými portugalskými aktivistami a dobrovoľníkmi spoločne.eu, a podeliť sa o svoj názor na to, ako možno motivovať mladých ľudí k účasti na európskych voľbách a ako v nich môžeme podporiť pocit európskej spolupatričnosti.

Prostredníctvom komunity som sa mohla angažovať za hodnoty, s ktorými sa stotožňujem, a prispievať dobrovoľníckou činnosťou. Takisto som organizovala semináre, zúčastňovala sa na veľtrhoch, kde som informovala mladých ľudí o tom, kto sme a čo robíme, a mohla som sa tiež podeliť o svoje nápady s ľuďmi, ktorí majú moc ovplyvňovať fungovanie Európskeho parlamentu. Hoci nie som z tohto prostredia, vďaka členstvu v tejto komunite sa cítim skutočne plne integrovaná.

Prostredníctvom komunity spoločne.eu som sa mohla angažovať za hodnoty, s ktorými sa stotožňujem, a prispievať dobrovoľníckou činnosťou.

Mariana, Portugal