Európa v školách vďaka Carole a jej priateľom z komunity spoločne.eu


Do projektu spoločne.eu som sa zapojila po úspešnej kampani tentorazidemvolit.eu.

Aktívne európske občianstvo je pre mňa mimoriadne cenné a účasť na podujatiach platformy je pre mňa spojená s veľkými emóciami. Vďaka projektu spoločne.eu môžu mladí ľudia budovať siete a presadzovať spoločné záujmy. Spolu s priateľmi sme sa rozhodli, že prostredníctvom vzdelávacieho projektu priblížime EÚ žiakom v školách. Dúfam, že do siete sa zapojí čoraz viac ľudí.