Spoločne.eu bude kľúčovým pre Európsky rok mládeže 2022

O komunite spoločne.eu som sa dozvedel vďaka sociálnym médiám. Veľmi ma zaujal jej spôsob komunikácie o Európe a k tejto komunite som sa pripojil hneď, ako som ju objavil. 

Prvé podujatie, na ktorom som sa zúčastnil, bola videokonferencia s mnohými organizáciami občianskej spoločnosti. Využil som túto príležitosť na to, aby som sa predstavil a prezentoval platformu Talento para el Futuro (Talent pre budúcnosť). V tom čase sa naše dobrodružstvo s platformou Talento para el Futuro len začínalo, ale Parlament nás privítal s otvoreným náručím a neustále nám pomáhal.

Odvtedy pokračujeme v činnostiach a projektoch s komunitou spoločne.eu. Spolupracovala s nami a Európskou komisiou na známych podujatiach Cafés con Europa (Káva s Európou), ako rečníci aj ako poslucháči sme sa zúčastnili na rôznych diskusiách o budúcnosti EÚ a boli sme členmi poroty Ceny európskeho občana 2021.

Tento začínajúci sa rok, Európsky rok mládeže 2022, bude mať kľúčový význam pre mobilizáciu čo najväčšieho počtu mladých ľudí a ich prepojenie s Európou.

Komunita spoločne.eu bude v tejto oblasti určite zohrávať zásadnú úlohu a my, sieť Talento para el Futuro, jej budeme k dispozícii vo všetkom, čo bude potrebné.

Álvaro, dobrovoľník spoločne.eu a riaditeľ Talento Europa