Užitočné odkazy

Európska únia vyvíja úsilie vo viacerých oblastiach. Podporuje obchod, zlepšuje ochranu spotrebiteľov alebo vytvára stimuly pre vedu a výskum. Zlepšuje život v našich mestách a regiónoch. Pozrite sa, aké benefity prináša pre každého z nás.

Stiahnite si našu aplikáciu o tom, čo robí EÚ pre váš každodenný život.

Informácie o činnosti Európskeho parlamentu a o aktuálnych otázkach môžete nájsť na našej webovej stránke: http://www.europarl.europa.eu/news/sk.

Chcete sa dozvedieť viac o styčnej kancelárii Európskeho parlamentu vo svojej krajine? Viac informácií nájdete tu.

Nižšie nájdete množstvo príkladov, ako Európska únia investuje, posilňuje a chráni:

#EUandME – Pozrite si videá a príbehy o nástrojoch a možnostiach, ktoré EÚ ponúka svojim mladým občanom, aby sa mohli venovať svojim záujmom.

#EUInvests – Pozrite si skutočné príbehy o tom, ako investície EÚ prispeli k zmenám vo vašom okolí. Nájdete tu materiál, ktorý môžete použiť na propagovanie akcií EÚ vo vašich komunikačných aktivitách.

#EUprotects – Spoznajte skupiny obyčajných hrdinov, ktorí spoločne pracujú v teréne v záujme ochrany občanov.

Ďalšie informácie o regionálnom a mestskom rozvoji v EÚ nájdete tu.